Jehovah God in Openbaring 1?

Jehovah God in Openbaring 1? In Openbaring 1 : 8 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van Jehovah’s Getuigen staat iets anders dan in alle andere bijbelvertalingen. De vraag is of er “zegt Jehovah God” staat, of dat er “zegt de Heer(e) God” staat.

Openbaring 1 : 1

NWT: Een openbaring door Jezus Christus…

SV: De openbaring van Jezus Christus…

In Openbaring 1 : 1 wordt ons volgens de Statenvertaling direct meegedeeld dat dit het boek over openbaring (aan het licht brengen; onthullen) ván Jezus Christus is. Dan weet de lezer direct, vanaf de eerste woorden, Wie de Hoofdpersoon in wat volgt is: Jezus Christus. Daar kan geen misverstand meer over bestaan.

Het wachttorengenootschap wil dat niet hebben, want men heeft namelijk zelf verklaard dat Jehovah de Hoofdpersoon is. Ook in Openbaring. En dus maakt men ervan: “een” openbaring “door” Jezus Christus. Daarmee is Hij ineens de boodschapper en niet meer de Hoofdpersoon in wat volgt. Wie dit accepteert, staat dus al direct in het eerste vers op het verkeerde been. En dan moeten er nog 22 hoofdstukken volgen…

Openbaring 1 : 8

NWT: ‘Ik ben de Alfa en de Omega,’ zegt Jehovah God, ‘hij die is en die was en die komt, de Almachtige.’

SV: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

De Statenvertaling, gebaseerd op de Textus Receptus, heeft hier het Griekse “Kurios” staan, wat vertaald is met “Heere”. Daar zijn op basis van later gevonden manuscripten twee correcties op gemaakt. De Tyndale-versie van het NT heeft daarom:

I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.

“Heere God” of “Heere dé God” dus, “Kurios ó Theos” in het Grieks. De basis van de Nieuwe Wereldvertaling heeft dit ook:

I εἰμι am τὸ the Ἄλφα Alpha καὶ and τὸ the ῏Ω, Omega, λέγει is saying Κύριος, Lord, the θεός, God, The (one) ὢν being καὶ and the (one) ἦν was καὶ and the (one) ἐρχόμενος, coming, the παντοκράτωρ. Almighty.

Wachttorengenootschap heeft “Jehovah God” in de vertaling gezet

Het wachttorengenootschap heeft echter “Jehovah God” in hun vertaling gezet. Ze konden ook niet anders, nadat ze uitbundig en herhaaldelijk verklaard hebben dat Jezus Christus níet de Almachtige God is. Maar dat neemt niet weg dat dit een volledig onterechte verandering is van het woord “Kurios” in “Jehovah”, de Hebreeuwse Naam, weergeven in het tetragrammaton JHWH. In de oorspronkelijke Griekse grondtekst komt deze Naam zo niet voor. Hoewel het WTG dit uiteraard anders beweert. De verklaringen in hun artikel “Gods naam in de christelijke Griekse Geschriften” zijn absoluut onjuist. Laat u zich daar niet door van de wijs brengen.

Als er in het Nieuwe Testament “JHWH” in een vertaling staat, zoals in de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen, dan is het er met die vertaling in geplaatst. De eerder getoonde uitsnede uit de “The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures” (KIT) van de Jehovah’s Getuigen laat dit goed zien. Daar staat in de grondtekst ook “Kurios ó Theos”. Notabene hun eigen grondtekst bevat in de Griekse Geschriften nergens het tetragrammaton.

Er zijn twee “Eerste en de Laatste” volgens het wachttorengenootschap

Door dit enkele vers heeft het WTG zich dus in een benarde positie gemanoeuvreerd. Waar iedere andere gelovige weet dat het ook in dit vers gaat, net zoals in het hele Nieuwe Testament, over de Heer dé God, die vanaf Handelingen 2 t/m 4 door Petrus bekend is gemaakt onder de volledige Naam “Here (Jehovah) Jezus Christus”, moet het WTG proberen er in de 22 volgende hoofdstukken van Openbaring sec “Jehovah” van te maken. Dat lukt hen niet. Het wordt een “verklaarpuinhoop” waarbij er twee aparte Wezens zijn (Jehovah en daaronder Jezus) die op een of ander manier allebei de “Eerste en de Laatste” zijn. Het wordt dus onzin. Zie bijvoorbeeld de verklaring van het WTG in de Wachttoren van 15 januari 2009:

Op wie slaan de titels „de Alfa en de Omega” en „de Eerste en de Laatste”? De titel „de Alfa en de Omega” slaat op Jehovah en beklemtoont dat er vóór hem geen almachtige God was en dat er na hem geen zal zijn. Hij is „het begin en het einde” (Openb. 21:6; 22:13). Hoewel Jehovah in Openbaring 22:13 „de eerste en de laatste” wordt genoemd, in de zin dat er geen almachtige God voor of na hem is, blijkt uit de context in het eerste hoofdstuk van Openbaring dat de titel „de Eerste en de Laatste” daar op Jezus Christus slaat. Hij was de eerste mens die tot onsterfelijk geestelijk leven werd opgewekt en de laatste die zo door Jehovah persoonlijk werd opgewekt (Kol. 1:18).

Wachttorengenootschap veroorzaakt verwarring

Wat een verwarring veroorzaakt het wachttorengenootschap! In hun eigen “bijbel” vertaalt men Openbaring 1 : 8 zo:

‘Ik ben de Alfa en de Omega,’ zegt Jehovah God, ‘hij die is en die was en die komt, de Almachtige.’

“Alpha en Omega” is de Griekse versie van “Eerste en Laatste”, dat in vers 17 wordt gebruikt. Het is niet ineens iemand anders. Het gaat over Dezelfde.

In hun lectuur zegt men later, waarschijnlijk na commentaar op die vertaling, dit:

… blijkt uit de context in het eerste hoofdstuk van Openbaring dat de titel „de Eerste en de Laatste” daar op Jezus Christus slaat.

Het wachttorengenootschap geeft hiermee dus gewoon toe dat men de Naam “Jehovah” niet had moeten gebruiken als vertaling van het Griekse “Kurios”. Men zegt zelf dat uit de context van Openbaring 1 blijkt dat, in ieder geval daar, de “Eerste en de Laatste” (Alpha en Omega) Jezus Christus is. Een andere conclusie is ook niet mogelijk. Maar nogmaals, het WTG heeft zich zo ingegraven met haar stelling dat de Here Jezus Christus niet God Zelf is, dat men niet anders meer kon dan er “Jehovah God” van maken.

Openbaring 1 : 17, 18

Nog in het eerste hoofdstuk van Openbaring leidt het WTG-standpunt tot het volgende probleem. Althans voor de Jehovah’s Getuigen. Niet voor gelovigen, want iemand die de Schrift kent heeft geen moeite met het begrijpen van de uitdrukking “dood des Heren” oftewel de “dood van Jehovah”.

We gaan naar Openbaring 1 : 17, 18. Houd a.u.b. in gedachten dat het wachttorengenootschap in de Nieuwe Wereldvertaling gezegd heeft (vers 8) dat “Jehovah God”, “de Alpha en Omega” (Eerste en de Laatste) is. Wie dan in vers 17 en 18 aankomt, moet concluderen dat de “ik ben doodgegaan” dezelfde is als Degene die in vers 8 geïdentificeerd is als “Jehovah God”. Jehovah God is eens doodgegaan en weer levend geworden, aldus het wachttorengenootschap…

Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste,
en de levende, en ik ben doodgegaan, maar kijk, ik leef voor altijd en eeuwig, en ik heb de sleutels van de dood en van het Graf.

Openbaring 1 : 8: de Heer God

In de ogen van het wachttorengenootschap en van de Jehova Getuigen kan Jehovah God absoluut niet dood gaan, niet sterven. Dat verklaart ook hun latere verklaring in de lectuur: “blijkt uit de context in het eerste hoofdstuk van Openbaring dat de titel „de Eerste en de Laatste” daar op Jezus Christus slaat”.  Ze moesten er wat mee… en dat allemaal omdat men de Naam “Jehovah” had ingevoegd in 1 vers 8, waar dit absoluut niet had mogen gebeuren. Maar ja, als ze dat niet gedaan hadden, dan hadden de Jehovah’s Getuigen in Openbaring 1 : 8 “de Heer God” gelezen, wetende (“uit de context”) dat het daar over Jezus Christus gaat. Hij is de genoemde Heer, die God is. Dat had ongetwijfeld nog grotere leerstellige vragen en verwarring opgeleverd. Jezus Christus, die God is, wordt door de JG totaal niet geloofd. De Bijbel leert dit onophoudelijk, maar het wachttorengenootschap en haar leden volharden in de ontkenning ervan. Zij loochenen daarmee de Zoon en dat is rampzalig.

Bestudeer dit onderwerp goed

Er is uiteraard nog veel meer over dit onderwerp te vertellen. Zie daarvoor o.a. het artikel “Die was en die is en die komt bij Jehovah’s Getuigen” op deze website. En er zijn nog veel meer artikelen over “Jehovah en Jezus”. Bestudeer als Jehovah Getuige of geïnteresseerde dit onderwerp heel goed en vraag u af of u de waarheid of een leugen verkondigd is.


Jehovah God in Openbaring 1?

Jehovah God in Openbaring 1?

Een reactie

  1. Joffrey 08/10/2020

Geef een reactie

Translate »