Jehova Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven

eisen voor eeuwig leven

De Jehovah’s Getuigen (JG) beloven u eeuwig leven op een schone paradijsaarde. Via hun activiteiten op straten en openbare plaatsen en via de prediking van huis-tot-huis. Hun belofte op geluk en voorspoed wordt vaak geïllustreerd door paradijsplaatjes van vooral happy people, volkomen in harmonie met de dierenwereld.

Maar besef wel: Jehovah’s Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven! Word een actief lid van onze organisatie. Voldoe aan de eisen voor eeuwig leven. Geloof en doe wat het wachttorengenootschap (WTG) leert en dan … Ja, dan ontvangt u eeuwig leven. Vreemd genoeg kunt u dat ook weer kwijtraken, mocht u toch niet blijvend kunnen voldoen aan onze eisen voor eeuwig leven. Hou daar alvast rekening mee …

U kunt voor eeuwig op een paradijsaarde leven – maar hoe?

Als u denkt wat te zien in dit aanbod van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, denk dan eerst goed na over de eisen die het wachttorengenootschap stelt om dat eeuwig leven in Gods Koninkrijk te bereiken én te behouden. Er zijn namelijk wel degelijk eisen aan gesteld. Daarover gaat dit artikel op de website van Jehovah’s Getuigen. Het artikel, dat reclame maakt voor het boekje “U kunt voor eeuwig op een paradijsaarde leven – maar hoe?”, zegt bijvoorbeeld:

Het zal echter niet iedereen worden toegestaan op de paradijsaarde te leven. Er zijn vereisten waaraan voldaan moet worden.

Dan volgt onder “Vier vereisten” de bespreking van wat moet om op een paradijsaarde te mogen leven. Volgens de leer van het wachttorengenootschap komt deze opsomming van God af, want het WTG is immers het exclusieve “kanaal Gods”. God gebruikt niets anders dan de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Uiteraard is dit – eenvoudig aantoonbaar – volledige onzin, maar de Jehovah’s Getuigen denken echt dat dit zo is en aanvaarden het dus ook als woorden die ze dienen te gehoorzamen. Dit woord wordt overigens vaak gebruikt om de JG binnen boord te houden. Het heet dan “gehoorzaam zijn aan Jehovah”, maar het is in de praktijk niets anders dan gehoorzaam zijn aan het besturend lichaam van het wachttorengenootschap.

Vier vereisten voor eeuwig leven op paradijsaarde via Jehovah’s Getuigen

Dit zijn de vier vereisten, in het artikel (De Wachttoren 15 mei 1983, blz. 12-15) worden ze wat ruimer uitgewerkt.

 1. Voortdurend kennis in zich opnemen (bedoeld wordt via het materiaal dat het wachttorengenootschap levert)
 2. Gods wetten gehoorzamen, dit betekent onder andere dat men geen liederlijk, immoreel leven kan leiden.
 3. Met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie.
 4. Anderen loyaal van zijn Koninkrijksheerschappij in kennis te stellen (= prediken van deur tot deur e.d.)

Zo, dat is in ieder geval duidelijk. Hier móet u aan voldoen, anders geen eeuwig leven! En denk nou niet dat er met deze vereisten te sjoemelen valt. “Jehovah ziet alles”, is helaas voor Jehovah’s Getuigen een bekende uitspraak. Zo houdt het wachttorengenootschap de leden “gehoorzaam”…

U móet een Koninkrijksprediker zijn

Lees bijvoorbeeld hoe dwingend het is om “een Koninkrijksprediker” te zijn. U móet (ja, dat staat er…) een “verkondiger van de waarheid zijn”. Daar is niet zomaar onderuit te komen, als u ook maar een beetje gezond bent. U moet langs de deuren gaan, mét de lectuur van het wachttorengenootschap. Wie zegt dat het een vrije keuze is om dat te doen, die liegt keihard! Waarschijnlijk willen en wetens, hoewel lang niet iedere Jehovah Getuige weet wat de organisatie leert. Zie wat het WTG er in het Wachttoren-artikel van zegt:

Iemand kan de waarheid die tot een aards paradijs leidt kennen; hij kan een moreel rechtschapen leven leiden: hij kan met Gods organisatie verbonden zijn, en toch kan het zijn dat hij niet in aanmerking komt voor leven als een burger van Gods rechtvaardige nieuwe samenstel van dingen. Wat ontbreekt eraan? Hij moet ook een verkondiger van de waarheid zijn. Hij moet een Koninkrijksprediker zijn! 

Het zou Jehovah’s wil zijn…

Volgens mij kunnen hier geen misverstanden over ontstaan. Al helemaal niet na de volgende paragraaf, waarbij en passant maar even vermeld wordt wat Jehovah’s wil zou zijn.

„Dat Jehovah God van zijn onderdanen verlangt dat zij zijn Koninkrijksregering loyaal ondersteunen, behoeft ons niet te verbazen. Menselijke regeringen verlangen hetzelfde van hun burgers. Maar hoe vooral verwacht God dat zij hun loyale ondersteuning tonen? Moeten zijn onderdanen wapens opnemen om voor zijn koninkrijk te strijden? Neen. Zij moeten veeleer, net als Jezus Christus en zijn vroege volgelingen, loyale woordvoerders of verkondigers van Gods koninkrijk zijn (Matthéüs 4:17; 10:5-7; 24:14). Het is Jehovah’s wil dat iedereen te weten komt wat zijn koninkrijk is en hoe het de problemen van de mensheid zal oplossen. Hebt u datgene wat u uit Gods Woord hebt geleerd, aan familieleden, vrienden en anderen verteld? Het is Gods wil dat u dat doet.”

Bereidt u zich als potentieel lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen alvast voor op het vertellen aan “familie, vrienden en anderen” van wat het wachttorengenootschap u leert of gaat leren? En niet protesteren of twijfelen, want volgens het WTG is dit “Gods wil dat u dat doet”. Er is dus geen ontkomen aan. Realiseert u zich dit goed, vóórdat u lid wordt.

Gedoopt worden bij de Jehovah’s Getuigen

Waar ook zeker niet aan te ontkomen valt is uw doop door onderdompeling in water. Alleen bij Jehovah’s Getuigen uiteraard. Ergens anders is niet geldig. Wel jammer dat u bij uw doop (zie artikel over de doop bij Jehovah’s Getuigen) denkt dat u zich aan God opdraagt, zonder goed te beseffen dat u net ingestemd hebt om actief lid van de organisatie te zijn en het wachttorengenootschap te gehoorzamen. U heeft namelijk net ja gezegd op deze explicite doopvraag, die uiteraard nergens in de Bijbel te vinden is. Vergis u niet, dopen – lid worden van de organisatie – is een absoluut vereiste voor eeuwig leven op een paradijsaarde. Het artikel stelt:

Een derde vereiste is dat wij met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie. God heeft altijd een organisatie gebruikt. Zo overleefden alleen zij die zich in Noachs tijd in de ark bevonden de Vloed, en genoten alleen zij die in de eerste eeuw met de christelijke gemeente verbonden waren Gods gunst (Hand. 4:12). Evenzo gebruikt Jehovah in deze tijd slechts één organisatie om zijn wil te volbrengen. Om eeuwig leven in het aards paradijs te ontvangen, moeten wij die organisatie identificeren en God dienen als een deel ervan.

God heeft geen aardse organisatie

En ook over het derde vereiste bestaat niet de minste onduidelijkheid, hoewel het er krom staat. Met name het laatste stukje. Lees die laatste zin in het rood nog maar een paar keer. Wilt u eeuwig leven in het aards paradijs ontvangen? Dan móet u die organisatie (van Jehovah’s Getuigen) identificeren als Gods organisatie. Dan móet u God dienen door deze organisatie te dienen, omdat deze “een deel ervan” is. Dus de organisatie van Jehovah’s Getuigen, het wachttorengenootschap, zou een deel van God zijn. Jehovah’s Getuigen geloven dit inmiddels, na al die indoctrinatie. Maar gelooft u dat ook?

Laat u alstublieft niet misleiden. God heeft geen aardse organisatie! Vroeger ook niet. Het gaat en ging altijd alleen om geloof. Geloof (trouw zijn) in wat God gesproken heeft. Geloof van individuen. En ten tijde van Gods’ verbond met het volk Israël (dat is géén organisatie) het geloof van een heel volk.

Eeuwig leven? Kies dan voor de Here Jezus Christus

Wilt u eeuwig leven? Kies dan voor de Here Jezus Christus. Een andere route is er namelijk niet, zegt bijvoorbeeld Handelingen 4  : 12 (Statenvertaling):

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

De Here Jezus Christus, God Zelf, de Schepper alle dingen, is bij machte om u dat te geven, uit genade, zonder werken. Niet in de oude mens (het vlees), maar als lid van de Nieuwe Schepping (wedergeboren tot kind van God). De organisatie van Jehovah’s Getuigen heeft deze macht totaal niet. Ze is tot helemaal niets in staat op dit gebied. Ze kan beloven wat ze wil, maar ze zal het nooit tot stand brengen.

Het is zeker de moeite waard om Zijn Woord hierover te onderzoeken. Zonder de lectuur van het WTG, want dat legt alleen maar een zware bedekking op dat Woord. Dan ziet u ook heel snel dat de Here Jezus Christus helemaal niet 4 van die vreemde eisen voor eeuwig leven noemt. Hij heeft er slechts één. Een zeer eenvoudige ook nog eens, hoewel heel wat mensen het toch helaas niet doen. De Here Jezus zei (Johannes 5 : 29):

Die in Mij gelooft, hééft het eeuwige leven

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.

Meer eisen zijn er niet! Geloof in Hem en u ontvangt direct eeuwig leven. Wat en waar dat ook is. Dat leert u later wel. Tot slot nog één Schriftplaats om er op te wijzen dat u niet bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen moet zijn voor behoud en zaligheid, maar bij de Here Jezus Christus alleen. Het zijn weer de woorden van de Here Jezus Zelf (Johannes 14 : 6). Een grotere autoriteit is er niet.

…: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

En ook dat lijkt mij meer dan duidelijk. Maak uw keuze. Wilt u “eeuwig leven” proberen te bereiken, door steeds te voldoen aan de eisen van het wachttorengenootschap?

Of wilt u echt onvergankelijk eeuwig leven ontvangen uit Zijn Genade door de Here Jezus Christus te aanvaarden (te geloven) als uw Verlosser en Heiland?

Lijkt me niet moeilijk, toch? …


Jehova Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven

eisen voor eeuwig leven

6 Reacties

 1. Yannick 29/10/2019
  • Wachttorenkijker 29/10/2019
   • Frits van Pelt 29/10/2019
 2. Frits van Pelt 29/10/2019
  • Hendrik Vandevelde 08/11/2019
   • Frits van Pelt 04/12/2019

Geef een reactie

Translate »