Moeten Jehovah’s Getuigen prediken?

Moeten Jehovah’s Getuigen prediken? Jazeker, dat móeten zij. Laat u niet van de wijs brengen als een Jehovah’s Getuige (JG) zegt dat het predikingswerk langs de deuren of met stands met lectuur en borden in de steden, geheel vrijwillig is. Dat is het zeker niet! Het is wel degelijk van hogerhand opgelegd aan een ieder die een gedoopte Jehovah’s Getuige is en daarmee dus onder de macht van het wachttorengenootschap (WTG) staat.

Bloed aan de handen van wie niet predikt

In de lectuur en tijdens lezingen wordt regelmatig verteld dat het de plicht van de Jehovah’s Getuige is om deel te nemen aan de velddienst (van-huis-tot-huis-werk). Jehovah’s Getuigen zijn verplicht om mensen te “waarschuwen”, zo blijkt ook uit dit fragment (uit een journalistiek verslag – 17.35 – 18.44) van Lloyd Evans). Tony Morris, lid van het besturend lichaam van het wachttorengenootschap, laat weten dat een JG die niet of te weinig predikt bloed aan zijn of haar handen heeft. En daar blijft het niet bij. Zo iemand zal “zijn leven verliezen, dat is wat het is”, besluit hij.

Morris besluit hier zo maar even over leven en dood en gaat volledig buiten “zijn boekje”. Hij gaat in ieder geval buiten de Bijbel om, buiten Gods Woord om. Die zware verantwoordelijkheid die hij meent te moeten opleggen aan een JG, komt niet van onze Heer en Heiland. Het door Morris aangekondigde “leven verliezen” voor niet-predikers, uiteraard ook niet. Volgelingen van Christus (dat zijn de JG in de praktijk dus niet…) leven alleen uit Zijn Genade.

Jehovah’s Getuigen geven politiek correcte antwoorden

Wie uit ervaring weet wat de werkelijke boodschap is vanuit het wachttorengenootschap, weet ook dat regelmatig aan buitenstaanders politiek correcte antwoorden worden gegeven. Bijvoorbeeld op de vraag of het verplicht is om te prediken. Of op de vraag wat er zal gaan gebeuren met al de mensen die niet gunstig reageren op de prediking van Jehovah’s Getuigen. Degenen die dus niet lid willen worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Daar zouden JG op moeten antwoorden dat zulke mensen allemaal tijdens Armageddon door God vernietigd gaan worden.

Jehovah’s Getuige Djoyke Cruden

Geen fijne boodschap natuurlijk en zeker niet in een landelijke krant als Dagblad Trouw. Wellicht dat daarom Jehovah’s Getuige Djoyke Cruden uit Utrecht het volgende politiek correcte antwoord liet noteren in het artikel “De Nieuwe Strategie van Jehovah’s Getuigen“. Haar wordt gevraagd of ze “het niet pijnlijk vindt om voortdurend te zien hoe mensen letterlijk aan hun Bijbelse waarheden voorbijlopen”? Haar antwoord luidt: “Ja, dat is lastig. Maar we geloven niet dat ze verloren zijn. Ook zij komen uiteindelijk bij God.” Daarmee gaat ze dus regelrecht in tegen de woorden van het oppermachtige bestuur van de organisatie. (Zie het artikel Wachttoren 1 oktober 2019.)

Morris heeft het over “waarschuwen” en zonder het te zeggen weten de toehoorders dan dat hij het heeft voor het oordeel van Armageddon. Met de schaamteloze uitdrukking dat een Jehovah Getuige die niet predikt (wat het wachttorengenootschap dwingend voorschijft), “bloed aan z’n handen heeft”, wordt het helemaal duidelijk. Wie niet aangesloten is bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen en niet predikt en niet getrouw is tijdens de grote verdrukking, overleeft Armageddon niet! Niet vergeten Djoyke en voortaan eerlijk zeggen als er naar gevraagd wordt. Zie ook het artikel “Jehova Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven”.

Wees eerlijk en wees moedig

Dat geldt ook voor JG die de vraag krijgen: Moeten Jehovah’s Getuigen prediken? Wees eerlijk en wees moedig, zeg hoe het is. Een Jehovah Getuige móet prediken van het wachttorengenootschap. Wie dat niet doet of te weinig doet, wordt daarop aangesproken en als er geen verbetering is, zal zo iemand het stempel van “zwak in de waarheid” krijgen. Een niet of heel weinig predikende Jehovah Getuige staat niet hoog in de rangorde en geniet minder aanzien dan degene die wel de nodige uren op zijn of haar maandbriefje invult.

Op een Jehovah’s Getuige wordt gelet in de organisatie

Ja, er wordt inderdaad goed gelet op de medeleden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, zo blijkt uit het fragment. Tony Morris laat fijntjes weten dat degenen die naast je zit heus wel weet dat je al weken niet in de velddienst bent geweest. Het is helaas niets anders dan volledige controle op de leden. Via schuldgevoel, angst en uitgestelde mogelijke beloning moet en zal het WTG de leden actief houden. Er móet gepredikt worden. Dat businessmodel is vooralsnog heilig voor het wachttorengenootschap.

En dan nu: Tony Morris himself…


Moeten Jehovah’s Getuigen prediken?

Moeten Jehovah’s Getuigen prediken?

9 Reacties

 1. edgar 05/10/2019
  • Wachttorenkijker 08/10/2019
 2. Dirk Meijer 04/05/2019
 3. MONIQUE 29/04/2019
 4. Laure 24/02/2019
  • Wachttorenkijker 24/02/2019
  • Renske 06/10/2022
 5. Frits van Pelt 28/07/2018
  • Chris 07/10/2018

Geef een reactie

Translate »