Wie worden gered tijdens Armageddon?

Wie worden gered tijdens Armageddon? Armageddon is de naam voor het oordeel dat – volgens de Jehovah’s Getuigen – binnenkort over de wereld zal komen. Een oordeels-oorlog van God Zelf tegen zowat alles en tegen iedereen die dan leeft. Zo’n 99,9% van de wereldbevolking (8.000.000.000 versus ± 8.000.000) zal dan vernietigd worden. Nogmaals volgens het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de ongeveer 8 miljoen Jehovah’s Getuigen (JG). Die zullen Armageddon overleven, als ze tenminste aan de eisen van de organisatie voldoen.

Jehovah kijkt naar het hart?

Ik vind het inmiddels niet vreemd meer dat zoveel Jehovah’ Getuigen amper nog weten wat hen geleerd wordt. Wat ze moeten aanvaarden, op straffe van uitsluiting. Ook als het gaat om wie worden gered tijdens Armageddon. Vroeger dacht ik dat het niet alleen Jehovah’s Getuigen zouden zijn die Armageddon zouden overleven, maar ook anderen. Dat was gebaseerd op de gedachte – die moet ergens ingebracht of ontstaan zijn – dat Jehovah naar het hart van elk persoon kijkt tijdens Armageddon. Er zou dus nog kans zijn voor niet-Jehova-getuigen. Voor mensen die ik daarvoor graag in aanmerking zag komen. Dat was wat beter te volgen voor mij, maar het was dus een foute gedachte. Het is in ieder geval niet de officiële leer van het wachttorengenootschap.

Maar ik was zeker niet de enige JG die zo dacht. Ook anderen heb ik het horen zeggen en nu nog steeds. Wellicht omdat ze het ook niet echt kunnen begrijpen dat iedereen die geen gedoopt lid van de organisatie van Jehovah Getuigen is, Armageddon niet zal overleven. Alleen actieve Jehovah’s Getuigen worden van Gods toorn gered tijdens Armageddon! Volgens het wachttorengenootschap dan… De Bijbel leert zo iets in de verste verte niet!

12 miljoen avondmaalbezoekers overleven Armageddon niet

Dat betekent ook dat de grote aantallen die elk jaar als bezoekers van het avondmaal worden opgevoerd geen enkel vertrouwen kunnen hebben dat zij – met minimale inspanningen – Armageddon zullen overleven. Over 2019 geeft het wachttorengenootschap de volgende cijfers: 20.919.041 bezoekers van de “gedachtenisviering”, tegenover maximaal 8.683.117 Jehovah’s Getuigen die velddienst rapporteren. Dat werk doen is één van de vereisten om eeuwig leven te kunnen verkrijgen, volgens het WTG. En dat betekent dat er maar liefst 12 miljoen! “avondmaal”-bezoekers Armageddon niet zullen overleven. Anderhalf keer zoveel als het aantal leden dat wel in aanmerking zou kunnen komen; als ze tenminste getrouw zijn tijdens de “grote verdrukking”, die vooraf gaat aan dat voorspelde oordeel.

Hoe verdrietig moet deze boodschap zijn voor bijvoorbeeld een Jehovah Getuige met een niet-uitgesloten partner (of kinderen), die niet of niet meer voldoet aan de eisen van de organisatie op eeuwig leven en dus op het overleven van de grote vernietiging tijdens Armageddon? Elk jaar een keer mee gaan naar de gedachtenisviering, niet openlijk het wachttorengenootschap afvallen en niet gepakt worden op mogelijk andere strafbare feiten die leiden naar uitsluiting, zijn niet voldoende om Gods oordeel tijdens Armageddon te ontlopen. Althans volgens het WTG dan … Maar ja, … dat betekent dat niemand zich ook maar iets hoeft aan te trekken van deze beweringen. De Bijbel, het Woord Gods, noch de Here Jezus Christus, hebben hier totaal niks mee te maken.

Inactieve Jehovah’s Getuigen overleven Armageddon niet

Ook inactieve Jehovah’s Getuigen, die er toch maar bij blijven voor het geval dat…, worden niet gered tijdens Armageddon. Niet prediken is je leven verliezen, zegt Tony Morris, één van de topmannen (sinds 23-2-2023 niet meer), in dit videofragment.


 


Wie dus als JG toch denkt dat je bijvoorbeeld zonder te prediken gered tijdens Armageddon wordt, maakt een ernstige denkfout. Het wachttorengenootschap, dat zegt “Gods exclusieve kanaal voor geestelijk voedsel” te zijn, leert dat Jehovah’s Getuigen die niet (of te weinig) prediken óók vernietigd zullen worden. Zou iedereen dat weten?

Video Paul Grundy over Armageddon-leer Jehovah’s Getuigen

Kijk, in het kader van “dan hoort u het ook eens van iemand anders”, naar deze video (Engelstalig, met ondertiteling) van Paul Grundy. Ex Jehovah Getuige en zoon van een kringopziener. Hij gebruikt volop de eigen lectuur van het WTG bij het aan de kaak stellen van hun waanzinleer omtrent wie er gered tijdens Armageddon zullen worden.

Grundy toont goed aan welke eisen voldaan moet worden – o.a. de doop en daarmee lid worden van de organisatie – om Armageddon te kunnen overleven. En hij behandelt nog meer onderwerpen. Hij stelt confronterende vragen, waar Jehovah’s Getuigen eens goed over na zouden moeten denken. Wees ervan verzekerd dat het de moeite waard is!

Geluidsfragment Bethelspreker 2007

Luister naar het geluidsfragment in de onderstaande video “Salvation at Armageddon, only for Jehovah’s Witnesses” (op 47.58 min.) van een spreker van het Amerikaanse hoofdbureau (Ciro Aulicino) uit 2007. Deze bethel-bewoner gaat even lekker los op de slachtpartij die Armageddon volgens het wachttorengenootschap moet gaan worden (zie video 7.12 min.). Het is pure horror, die aan zowel volwassenen als kinderen wordt gepresenteerd. Over homoseksuelen en lesbiennes zegt hij dit:

… Ja, een gevoel van triomf dat eindelijk Jehovah’s gerechtigheid is gediend. AIDS is gestopt, de homo’s zijn weg, de homoseksuelen, de lesbiennes, de moordenaars, de drugsbaronnen – allemaal weg. Gaat u medelijden hebben met deze mensen? Nee. (Grinnik door de spreker) En degenen die het niet erg vinden dat ze in de buurt wonen, ga je medelijden hebben met individuen? Nee. Hoe zal Jehovah deze lichamen van degenen die door hem zijn gedood, verwijderen?


Wie worden gered tijdens Armageddon?

gered tijdens Armageddon

Geef een reactie

Translate »