Congres Jehovah’s Getuigen 2019

Congres Jehovah’s Getuigen 2019, Jaarbeurshallen Utrecht, 2-4 augustus 2019. Titel: Liefde faalt nooit! Na enkele jaren congressen gehouden te hebben in de uitermate saaie congreshal in Swifterbant, houden de Jehovah’s Getuigen (JG) hun congres in 2019 in de vertrouwde Jaarbeurshallen in Utrecht. Het is een zogenaamd “internationaal congres”, met afgevaardigden uit diverse landen. Dat kost wat, maar zo kan men laten zien hoe wereldwijd de “broederschap” onder leiding van het wachttorengenootschap (WTG) is.

Jehovah, de Ware God, zou hier dan voor gezorgd hebben. Men wil doen laten geloven dat God in deze tijd over een eigen organisatie beschikt. En dat het wachttorengenootschap de leiding daarvan in handen heeft. Daarvoor haalt men “bewijzen” aan, maar dat zijn ze zeker niet. Kan ook nooit, want de Ware God, die wij kennen als de Here Jezus Christus, (zie o.a. Handelingen 2 en 4) heeft nog nooit gewerkt met een organisatie en uit Zijn profetisch Woord blijkt dat Hij dit ook nooit zal doen.

ORGANISME en geen organisatie

God werkt sinds de opstanding van de Here Jezus in en aan Zijn Gemeente, het Lichaam van Christus, de gelovigen in Hem. Dat is een levend ORGANISME, waarvan Christus alleen het Hoofd is. Van een aardse organisatie (of kerk) is geen enkele sprake. In het verleden werkte Hij op aarde met een volk, het volk Israël. Dat bestond eerst uit 12 stammen en later uit 2 stammen. De overeenkomst (huwelijksverbond) met de 2 stammen is verbroken vanwege de “dood des Heeren”.

Datzelfde profetisch Woord laat echter weten dat in de toekomst de al lang geleden gedane beloften aan de 12 stammen Israëls, alsnog vervuld zullen worden. Dan zal God ín Christus (Hoofd en Lichaam) ook van een aangesteld gelovig volk gebruik maken om Zijn zaken op aarde te regelen. Ook hierbij is van een organisatie of kerk geen enkele sprake. Elke claim van het wachttorengenootschap op dit gebied is dan ook volkomen misplaatst. Het is in feite niets anders dan blasfemie, Godslastering.

Bedenkelijke propaganda en retoriek wachttorengenootschap

Op het Congres Jehovah’s Getuigen 2019 bedient het wachttorengenootschap zich wederom van bedenkelijke propaganda en retoriek. Die is gericht op het geld en de middelen (o.a. tijd) van mensen die denken dat ze de Ware God behagen en Hem dienen via het wachttorengenootschap. Mensen die op basis van foute informatie denken dat hun behoud en eeuwig leven geregeld wordt via het wachttorengenootschap en hun lidmaatschap als Jehovah’s Getuige. Zij worden schaamteloos op het verkeerde been gezet door het zeer “selectief winkelen” in de Nieuwe Wereldvertaling. Het woord “Bijbel”, wil ik niet gebruiken, omdat inmiddels wel duidelijk is dat hun eigen vertaling veel te veel aangepast is.

Het misbruik van Gods Woord tot eigen gewin is ronduit stuitend. Helaas doorzien de JG die vertrouwen op het wachttorengenootschap dit niet. Dat begint al met het niet-bijbelse idee dat in 1914 satan uit de hemel geworpen zou zijn en dat de “bijbelonderzoekers”, die in 1931 zich de naam Jehovah’s Getuigen aanmaten, in 1918/1919 persoonlijk door Jehovah en Jezus Christus aangesteld zou zijn tot exclusief kanaal van God (“getrouwe en beleidvolle slaaf”) in deze wereld. In de Bijbel is dit op geen enkele wijze terug te vinden. Dat betekent dat het mensengedachten zijn en daar kun je helemaal niet op vertrouwen.

Liefde faalt nooit congres

Het wachttorengenootschap doet alles om de leden binnen de organisatie – én actief – te houden. Men schroomt niet om via lezingen, muziek en veel videomateriaal de aanwezigen zwaar te manipuleren. En dat lukt bijzonder goed, totdat iemand zelf gaat nadenken en ziet dat het één grote farce is. Dit jaar is het thema “Liefde faalt nooit!” Het is volgens Stephen Lett, lid van het besturend lichaam van het WTG, een logisch vervolg op de drie voorgaande congresjaren: “Blijf loyaal aan Jehovah” (2016), “Geef niet op” (2017), “Wees moedig” (2018). Waarom? Omdat het laten zien van liefde een activiteit is, net zoals loyaal blijven, niet opgeven en moedig zijn, activiteiten zijn die de JG moeten doen. Het gaat altijd om werken. De combinatie werken en wet is kenmerkend voor religie. Daar staat tegenover het leven uit Gods Genade, zonder wet, niet in een organisatie of kerk, maar als lid van Zijn Lichaam, het Organisme.

Lloyd Evans bespreekt uitvoering Congres Jehovah’s Getuigen 2019

Ex-Jehovah Getuige Lloyd Evans besteedt ook dit jaar weer veel tijd en aandacht aan het Congres Jehovah’s Getuigen 2019. Waarvoor dank. Op zijn drukbezochte afspeellijst John Cedars videokanaal staan diverse “rebuttals” (weerleggingen). Elke congresdag wordt behandeld. Hij toont met fragmenten zeer goed aan hoe de organisatie hersenspoelt via angst en “beloning”. Op basis van “wij tegen de rest van de wereld” en “We are in the final part of the final part of the last day’s.” Dit zijn woorden van Stephen Lett. Hij wijst ook – zoals altijd – op dit congres weer vooruit naar “Armageddon“. Dat is nu een “reddingsoperatie” voor de JG geworden.

Volgens Lloyd Evans is het doel van dit driedaagse congres, dat “Jehovah’s Getuigen leren dat echte liefde inhoudt dat ze voortdurende veranderingen in de leer tolereren, zich verheugen over berichten over vervolging en leven in de hoop dat uitgeslotenen terugkeren naar de organisatie.

De JG-boodschap is: wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt, wie er ook tegen je is, welke familieleden of vrienden geen JG meer willen zijn, wat je zelf ook denkt of wilt zijn of doen, zorg altijd dat je de organisatie volgt. Doe altijd wat je gezegd wordt! Vertrouw volledig op het wachttorengenootschap, waarbij ze helaas de Naam Jehovah misbruiken. God heeft er namelijk helemaal niks mee te maken!

Achter de glimlach van Jehovah’s Getuigen

Voor de rest weer veel glimlach van glimmende mensen in de video’s. Het positieve beeld van “nooit falende liefde” moet namelijk overgebracht worden naar elkaar en naar de wereld. Altijd en overal. Het gaat puur om het uiterlijk. Met name ex-Jehovah’s Getuigen weten dat. Wat zit er achter de glimlach van Jehovah’s Getuigen? Wat mij betreft hetzelfde als wat er in de dagen van de Here Jezus op aarde achter het uiterlijk vertoon van de farizeeën zat. De Here Jezus nam geen blad voor de mond, toen hij hen in keiharde woorden veroordeelde:

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.
Gij blinde Farizeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Daar sluit ik mij graag bij aan. En ik roep u op om de leerstellingen en activiteiten van het wachttorengenootschap goed te onderzoeken. Ondertussen: pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!


Congres Jehovah’s Getuigen 2019, Jaarbeurshallen Utrecht, 2-4 augustus 2019

Congres Jehovah’s Getuigen 2019

3 Reacties

  1. Frits van Pelt 04/11/2019
  2. Astrid 18/10/2019
    • Wachttorenkijker 18/10/2019

Geef een reactie

Translate »