Wachttorengenootschap: Wat zal ik u leren?

Wat zal ik u leren? Ik vind de eenvoudige onderstaande cartoon Wat zal ik u leren? veelzeggend. De zittende Jehova Getuigen (JG) of een belangstellende, probeert in de Bijbel te lezen. Hij probeert de Woorden Gods te lezen, maar dat wordt onmogelijk gemaakt door de man die er achter staat en de hand over de ogen van de lezer legt. In zijn hand heeft hij de Wachttoren één van de vele uitgaven van het wachttorengenootschap (WTG) uit Amerika. Daar leest hij uit voor, terwijl het zicht op de Bijbel wordt weggenomen.

Wachttorengenootschap: Wat zal ik u leren?Het gaat er dus niet om wat God Zelf leert

Het besturende lichaam (BL) van Jehovah’s Getuigen zegt ondertussen tegen de man in de stoel: “Wat zal ik u leren over Gods Woord?” Het gaat er dus niet om wat God Zelf leert aan de man doormiddel van Zijn Woord en de Heilige Geest, die dat Woord openbaart aan degenen die oprecht willen weten wat het betekent. Het woord van het BL, in grote aantallen voortgebracht door het WTG, is kennelijk belangrijker.

Helaas is het bovenstaand de dagelijkse praktijk. Het WTG doet de JG de hand voor de ogen en spreekt zelf, waarbij men het doet voorkomen alsof het Gods Woord is dat men verkondigt. Wie niet oplet, gaat daarin mee, met alle desastreuze gevolgen van dien. Daarvan staat genoeg op de website en elders op internet.

Zorg dus alstublieft dat het WTG u niet de hand voor ogen houdt. Open zelf de Bijbel en doe dat zónder Wachttorren en leer wat de Here Jezus Christus u te vertellen heeft. Bijvoorbeeld wat in Johannes 6 : 47 staat:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.

Kwalijke leer van het wachttorengenootschap

Wat een heerlijk boodschap is dat en zo anders dan de kwalijke leer van het WTG.

Paulus vult het later ruimschoots aan als hij over de Genade vertelt, een woord dat de JG helaas niet meer kennen, omdat het wegvertaald is uit de Nieuwe Wereldvertaling. Het diepe woord “genade”, betoond aan wie ter dood veroordeeld is, heeft daar plaatsgemaakt voor het veel minder sterke “onverdiende goedheid”. Voor wie het woord “genade” kent, is dat onbegrijpelijk.

Ik hou het maar bij wat Paulus over de genade geleerd heeft en sluit graag af met Romeinen 16 : 24:

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.


Wat zal ik u leren?

Geef een reactie

Translate »