Nieuws Jehovah’s Getuigen en seksueel misbruik

Het nieuws over het onderwerp seksueel misbruik van kinderen en ook volwassenen bij Jehovah’s Getuigen. Het nieuws is op datum. Het oudste nieuws staat onderaan.

Meer artikelen over dit onderwerp op deze website.

Verklaring wachttorengenootschap 3 september 2021 in dagtekst

De wereldwijde druk op de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) om seksueel misbruik van kinderen én volwassenen door leden van de organisatie uit te bannen, heeft uiteindelijk geleid tot de volgende verklaring. Deze werd geplaatst als zogeheten “dagtekst”, met commentaar op Romeinen 13 : 1.

De bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve positie geplaatst. — Rom. 13:1.

Houden de ouderlingen zich aan een wettelijke verplichting om een beschuldiging van kindermisbruik te melden bij de autoriteiten? Ja. Als dat in een land wettelijk verplicht is, houden de ouderlingen zich aan een meldplicht. Zulke wetten zijn niet in tegenspraak met Gods wetten (Hand. 5:28, 29). Dus als zo’n beschuldiging bij de ouderlingen bekend wordt, winnen ze direct advies in over de naleving van een wettelijke meldplicht. De ouderlingen verzekeren slachtoffers en ook de ouders en anderen die van de kwestie op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om aangifte te doen van kindermisbruik. Maar wat als het gaat om iemand die deel uitmaakt van de gemeente en de kwestie dan in de gemeenschap bekend wordt? Moet de christen die aangifte heeft gedaan het gevoel hebben dat hij een smet heeft geworpen op Gods naam? Nee. Het is de kindermisbruiker die Gods naam besmeurt. w19.05 10 ¶13-14

Het wollig taalgebruik (volkomen onnodig) doet vermoeden dat het wachttorengenootschap (WTG) eindelijk (waarom moest deze draai zo lang duren…) inziet dat men vanuit de organisatie gewoonweg meer moet doen om kindermisbruik krachtig te bestrijden. Of dat in de praktijk ook zo zal zijn, is nog afwachten, want de (ex)insiders weten heel goed uit ervaring dat er vaak wat anders gedaan wordt dan gepredikt is. Het wachttorengenootschap roept wat voor de bühne, maar achter de schermen ziet het er anders uit.

Géén verklaring omtrent misbruik volwassenen

De vraag is ook waarom “de naleving van de wetten van bestaande autoriteiten” niet meteen doorgetrokken is naar seksueel misbruik van volwassenen of naar huiselijk geweld. Dit was een mooie kans geweest om dit soort zaken ook te laten melden bij de autoriteiten. Het lijkt er op dat het wachttorengenootschap niet meer wil doen dan waar ze echt niet meer onderuit kan. Van harte en uit eigen volle overtuiging lijkt het allemaal niet te gaan. Het moeten en “we kunnen niet anders” zit wat mij betreft in deze woorden verpakt:

Ja. Als dat in een land wettelijk verplicht is, houden de ouderlingen zich aan een meldplicht.

Als je het echt goed voor hebt met kinderen en volwassen zou zo’n wettelijke verplichting om misbruik te melden toch niet nodig moeten zijn? Dan zouden ouderlingen die met dergelijke zaken te maken krijgen, dit toch uit zichzelf melden bij de autoriteiten?

De WTG-tekst houdt dus in dat in landen waar geen wettelijke plicht tot het melden van seksueel misbruik is de ouderlingen zaken niet hoeven te melden. Dat bevestigt voor mij nog eens dat het WTG niet echt veranderd is in haar denken. Alleen vanwege de consequenties in de landen waar dat nodig is lijkt men een aanpassing gedaan te hebben.

Torenhoge kosten

De inmiddels torenhoge kosten aan rechtszaken en schadevergoedingen zullen ongetwijfeld meegespeeld hebben in deze “bekering op papier”. Het WTG kan zich nu beter verschuilen dat ze als organisatie gecommuniceerd heeft dat men zich aan de wettelijke regels moet houden.

Ik denk dat men het liefst de bekende situatie had gehouden. Namelijk dat men kwestie van misbruik intern wil behandelen om vooral te voorkomen dat de “vuile was” op straat komt te hangen. Hoewel men daarbij de term “een smet op Gods naam” hanteert, gaat het vooral om de anti-reclame die dit oplevert voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Dat helpt niet echt in de “verkoopcijfers” en in de pogingen om nieuwe leden te werven.

Beleid WTG was gericht op géén aangifte doen

Voor de goede verstaander zegt het wachttorengenootschap in deze dagtekst precies waar het in hun beleid om draait. Dat beleid was er voorheen in ieder geval zwaar op gericht dat er géén aangifte gedaan zou worden. Zoals gezegd om de organisatie niet in diskrediet te brengen, al werd dat anders verwoord via het onterecht noemen van “Gods naam”. Er wordt gezegd:

Moet de christen die aangifte heeft gedaan het gevoel hebben dat hij een smet heeft geworpen op Gods naam? Nee. Het is de kindermisbruiker die Gods naam besmeurt.

Hier staat niets anders dan wat de (ex)insiders uit de praktijk ervaren hebben. Namelijk dat de JG die aangifte van seksueel misbruik zou willen doen, zich goed zou moeten realiseren dat hij of zij daarmee een “smet op Gods naam” gaat werpen. Het resultaat van deze indoctrinatie, met misbruik van Gods naam, omdat het in feite om niets anders dan de naam van de organisatie gaat, was dan dat er géén aangifte werd gedaan. De JG in deze kwestie voelde zeer goed de druk die opgelegd werd. Dan moet je sterk zijn om daaraan niet toe te geven.

Voorheen zat een JG (het woord “christen” is totaal misplaatst) die aangifte gedaan had minstens opgescheept met het “gevoel” dat hij “een smet had geworpen op Gods naam”. Dat staat hier in ieder geval. Ze geven het gewoon toe. Zo bevestigt het WTG wat onder velen al lang bekend is.

De praktijk zal het leren

Het voorzichtige goede nieuws is nu dat de Jehovah’s Getuige die aangifte doet van seksueel misbruik van kinderen (helaas gaat het nu nog niet om volwassenen) niet meer het “gevoel” hoeft te hebben dat hij “een smet werpt op Gods naam”. Dat lijkt een hele vooruitgang, maar ik noem het niet voor niets “voorzichtig goed nieuws”. Dat heeft te maken met de mate waarin de Jehovah’s Getuigen gehersenspoeld zijn. Het onderwerp “een smet werpen op Gods naam” wordt namelijk toch maar benoemd. Dat had helemaal niet gehoeven! Het statement van het wachttorengenootschap tegen seksueel kindermisbruik had veel korter en krachtiger kunnen zijn.

Deze hele zinsnede voegt niets toe, behalve dan dat er juist iets mee wordt gezegd dat alleen effect heeft op degenen die zo gehersenspoeld zijn dat ze dit in hun onderbewustzijn wel degelijk registreren en dus wellicht toch een keuze maken om géén aangifte te doen. De organisatie Jehovah’s Getuigen kan vervolgens voor de buitenwereld de handen in onschuld wassen…

De praktijk zal het leren of er met deze dagtekst van 3 september 2021 werkelijk iets veranderd is op het gebied van aangifte doen van seksueel misbruik. Ik hoop het uiteraard wel, maar op dit moment ben ik nog niet bepaald overtuigd.

(05-09-2021; Jehova Getuigen nieuws)


Meldpunt voor slachtoffers seksueel misbruik Jehova Getuigen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is in de afgelopen maanden geconfronteerd met de onwil die de organisatie van Jehovah’s Getuigen in de praktijk laat zien op het thema seksueel misbruik. In alle redelijkheid (dat had er namelijk al lang moeten zijn…) had de minister de Jehova’s Getuigen gevraagd om een laagdrempelig intern meldpunt in te richten waar seksueel misbruik gemeld zou kunnen gaan worden. Dat is kennelijk geweigerd door de Nederlandse vertegenwoordigers van de 8-koppige leiding (Besturend Lichaam) ergens in de bossen van de staat New York.

Voor wie niet verder kijkt dan de eigen verklaringen van het wachttorengenootschap (WTG) lijkt het er op dat het onderwerp sexueel misbruik serieus wordt genomen. Maar dan wel geheel volgens de eigen visie. Als die afwijkt van de wijze waarop een land de bescherming van haar burgers op dit gebied in gedachten heeft, dan blijft het stil en wordt er gewoon niet meegewerkt. Men verschuilt zich dan onder “Wij doen Jehovah’s wil, ook al zegt de overheid dat het anders moet”. Maar dat is een onzinnige verklaring, omdat de voorgestelde verplichtingen inzake seksueel misbruik helemaal niet in conflict zijn met Gods Woord. Daarnaast heeft de Ware God helemaal niks te maken met deze organisatie, maar ja, dat geloven ze uiteraard zelf niet…

Uitzending NPO OP1 over seksueel misbruik Jehovah’s Getuigen en minister Dekker

In de NPO uitzending van OP1 van 27 augustus 2020 komt minister Dekker zelf aan het woord. Hij geeft duidelijk aan dat hij het gedraai en het bagatelliseren van het probleem van de top van de organisatie in Nederland en de Verenigde Staten zat is. Dekker: “Waar het om gaat is dat je het belang van het slachtoffer op nr. 1 zet, maar hier lijkt het belang van de kerk te prefaleren boven het belang van de slachtoffers.”

Er moest dus iets gebeuren en dat is onder andere het “meldpunt voor slachtoffers seksueel misbruik Jehova’s Getuigen” (fragment uit NPO uitzending OP1) geworden.

De wet veranderen zodat niet melden strafbaar wordt

Minister Dekker wil de wet veranderen, omdat de Jehovah’s Getuigen zeggen dat ze zich aan de wet houden als het gaat om seksueel misbruik. “Feitelijk hebben ze daar gelijk in, hoe moreel verwerpelijk dit ook is,” aldus Sander Dekker aan tafel bij OP1. Daarom wil hij dat het niet melden van seksueel misbruik (het geen aangifte doen) strafbaar wordt gesteld. Men bekijkt nu of een meldplicht inzake sexueel misbruik ook voor particuliere instellingen en geloofsgemeenschappen ingesteld moet worden. Naar voorbeeld van bijvoorbeeld de zorg, als beroepsgroep. Als dat gerealiseerd is, dan kan het wachttorengenootschap zich in ieder geval niet meer achter “de wet” verschuilen. Ze kan er dan in ieder geval voor aangepakt worden. Wordt vervolgd dus…

Reclaimed Voices kan hulp aan slachtoffers voortzetten

Een van de andere overheidsmaatregelen is dat de Stichting Reclaimed Voices financiële ondersteuning krijgt, waarmee zij de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik onder Jehovah’s Getuigen kan voortzetten. (28-08-2020; Jehova Getuigen nieuws)


Reportage in België over Jehovah’s Getuigen en seksueel misbruik

In België zijn ze ook goed wakker geworden v.w.b. de Getuigen van Jehovah en seksueel misbruik.

“Pano” schetst deze week (27 maart 2019) een portret van Jehovah’s Getuigen, die seksueel misbruik intern toedekken. De inmiddels bekende blauwe enveloppen, komen ook aan de orde.

Bekijk de VRT-uitzending, waaraan ervaringsdeskundige Patrick Haeck – ex Jehovah Getuigen en voormalig ouderling – meewerkte. Professor en topdokter Karel Decaestecker groeide op bij Jehovah’s Getuige. Hij wilde graag geneeskunde studeren, maar dat werd niet met gejuich ontvangen door zijn Jehovah’s Getuigen ouders. Hij moest het gezin verlaten om zijn droom te kunnen waarmaken. (28-03-2019; Jehova Getuigen nieuws)


Stichting Reclaimed Voices in Youtube-productie Lloyd Evans

Ex Jehovah Getuige Lloyd Evans produceert op zijn Youtube-videokanaal “John Cedars” video’s die de organisatie van Jehovah’s Getuigen stevig aanpakken. Die worden veel bekeken in heel de wereld.Ook als het gaat om seksueel misbruik van kinderen. Hij filmde onlangs in Nederland en werkte samen met de Stichting Reclaimed Voices aan een documentaire over kindermisbruik en Jehovah’s Getuigen in Nederland. (14-03-2019; Jehova Getuigen nieuws)

Reclaimed Voices: Abuse Survivors Speak Out


Jehovah’s Getuigen vinden aandacht voor kindermisbruik “hetze”

Jehovah’s Getuigen noemen de berichtgeving in de pers en het werk van de Stichting Reclaimed Voices een hetze tegen hen. Zie het artikel op de website van RTV Drenthe met als titel “Jehovah’s Getuigen zien ‘hetze’ in beschuldiging seksueel misbruik”.

Woordvoerder Michel van Hilten van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) laat, vanuit het bijkantoor van de organisatie van Jehovha’s Getuigen in Nederland, zien dat de aloude strategie van het verleggen van de aandacht van het probleem naar een ander onderwerp, nog steeds gehanteerd wordt. In plaats van de vermeende “hetze” direct te stoppen door de juiste maatregelen te treffen, door keihard te stellen dat elk geval van (mogelijk) kindermisbruik direct door de organisatie aan het Openbaar Ministerie wordt gemeld, kruipt men zelf in de slachtofferrol. Het woord “hetze” moet dat versterken. Daarmee heeft men ineens het feitelijke onderwerp gewijzigd in iets wat hen beter past.

Jehovah’s Getuigen en de “boze buitenwereld”

Dit is vooral bedoeld als interne communicatie, aangezien het wachttorengenootschap (WTG) altijd bezig is om de leden af te schermen van de “boze buitenwereld”, die in handen is van satan. Er wordt ook altijd op gewezen dat Jehovah’s Getuigen met verdrukking te maken krijgenPas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!, zeker in de “tijd van het einde”. En dit is zo’n verdrukking… Net als het verbieden van de JG in Rusland is de aandacht voor kindermisbruik een behulpzaam middel om de groep bij elkaar te houden.

Tendentieuze stellingname

Woordvoerder Van Hilten laat weten dat “dat een verandering van het beleid nu nog niet aan de orde is.” Vervolgens richt hij zijn pijlen op de boodschapper van het voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen slechte nieuws: “Reclaimed Voices is een stichting die zich ontpopt tot een schreeuwstichting met tendentieuze stellingname. Ook heeft de stichting een stijl van communiceren die niet de onze is en daar houden wij ons verre van.

En ook op deze manier weet hij de aandacht van het hoofdonderwerp af te leiden. Nu gaat het ineens om Reclaimed Voices, terwijl het toch om het beleid vanuit de organisatie inzake kindermisbruik zou moeten gaan.

Persoonlijk vind ik Van Hilten’s kwalificatie van Reclaimed Voices wel bijzonder: “… schreeuwstichting met tendentieuze stellingname.” Het eerste waarbij ik bij die woorden aan denk is namelijk het wachttorengenootschap, zeg maar de baas van de Jehovah’s Getuigen. De megalomane leiders verkondigen bijvoorbeeld dat binnenkort bijna 100% van de huidige wereldbevolking (op 8 miljoen JG) in Armageddon door God vernietigd zal worden. Dat is de onderliggende boodschap die nog steeds wordt “rondgeschreeuwd”, hoewel bijna niemand dat zo in de gaten heeft. De “tendentieuze uitspraken” van het WTG, in de vorm van niet uitgekomen voorspellingen, duidelijk onbijbels leerstellingen en claims dat men door God geleid zou worden, zijn zo talrijk dat de kwalificatie “schreeuwstichting met tendentieuze stellingname” zondermeer op de organisatie van toepassing is.

Een stijl van communiceren

Deze uitspraak van Van Hilten is helemaal bijzonder: “Ook heeft de stichting een stijl van communiceren die niet de onze is en daar houden wij ons verre van.” Zou hij de eigen lectuur niet kennen? Zou hij vergeten zijn hoe de JG spreken over andere religies? Zou hij vergeten zijn wat er regelmatig gezegd worden over ex-JG, met name de zogeheten “afvalligen”? Die worden gewoon “geestelijk ziek” genoemd. Daar blijft geen spaan van heel. Kijk daarvoor eens naar dit artikel op deze website en oordeel zelf welke stijl van communiceren de JG weten te hanteren. Vergeet vooral de video’s onderaan het artikel niet. Hoezo “daar houden wij ons verre van.” Hun eigen materiaal laat zien wat de werkelijkheid is.

Maar…, laat ook dit niet afleiden van de ernst van de zaak die seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen heet. (05-02-2019; Jehova Getuigen nieuws)


Minister Dekker vraagt Universiteit Utrecht onderzoek te doen

Minister Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer laten weten dat het onafhankelijke onderzoekscentrum WODC onderzoek gaat doen naar Jehovah’s Getuigen. Welke invloed hebben hun leefwijze, gebruiken en regels op seksueel misbruik en de bereidheid aangifte te doen? De universiteit gaat (ex-) leden van de gemeenschap oproepen mee te werken aan dit onderzoek. De Utrechtse hoogleraar Kees van den Bos zal het onderzoek gaan leiden. Hij is hoogleraar Sociale Psychologie en Empirische Rechtswetenschap. Naar verwachting zal het onderzoek in het najaar van 2019 voltooid zijn. (16-01-2019; Jehova Getuigen nieuws)


Politie-invallen Bethel Emmen en Koninkrijkszalen Jehovah’s Getuigen

Zie het bericht van RTLNieuws over de invallen op drie locaties (Bethel Emmen en o.a. Koninkrijkszaal Dordrecht) in het kader van groot onderzoek naar seksueel gebruik door Justitie. (06-12-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Protest tegen misbruikbeleid Jehovah’s Getuigen Bethel Emmen

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseerde Reclaimed Voices een stil protest voor de ingang van het Nederlandse bijkantoor van Jehovah’s Getuigen in Emmen. Men had graag aan de Nederlandse leiding van de organisatie van Jehovah’s Getuigen dit manifest willen overhandigen, maar … de poort bleef gesloten en niemand vanuit de organisatie kwam naar buiten. Dat was overigens geheel volgens verwachting.

De aanwezigheid van burgemeester Eric van Oosterhout en van Attje Kuiken (Tweede Kamer, PvdA), als vertegenwoordigers van de wereldlijke macht, vond men evenmin belangrijk, want daarvoor kwam men ook niet naar buiten. Zo blijft de grote geslotenheid van de organisatie in stand en ook het zich niet willen verantwoorden over kwalijke zaken. Deze opstelling werd vooral gehekeld door parlementslid Attje Kuiken.

Beelden stil protest bij o.a. SBS6 Hart voor Nederland

Onder andere Hart voor Nederland (SBS6) besteedde aandacht aan het protest in Emmen. Bekijk het programma; het item start op 8.59.

RTL4: Arrogante minachting voor rechtsorde

Eerder die dag publiceerde RTLnieuws het volgende bericht, onder de kop: Jehovah’s Getuigen blijft medewerking justitie weigeren: ‘Arrogante minachting voor rechtsorde’. Volgens RTL 4 heeft het wachttorengenootschap aan bijkantoren in andere landen laten weten dat men, als er een aangifteplicht komt, alles op alles moeten zetten om onder zo’n meldplicht uit te komen.

Het lijkt er dus in de verste verte nog niet op dat de leiding van het wachttorengenootschap tot normaal maatschappelijk verantwoord beleid inzake (kinder)misbruik wil komen. Men blijft vooralsnog stijfkoppig volhouden dat het intern houden van de vuile was “volgens Gods normen” zou zijn. Op geen enkele wijze is dat Schriftuurlijk te onderbouwen. Door wel naar Jehovah God te verwijzen spant het wachttorengenootschap God voor het eigen karretje. De organisatie van Jehovah’s Getuigen belastert op deze wijze Gods Naam. Ondertussen blijft het onschuldige slachtoffers maken en komt men niet in het reine met misbruikslachtoffers uit het verleden. Triest hoor!  (07-10-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Organisatie Jehovah’s Getuigen veroordeeld tot betalen $ 35 miljoen

De organisatie van Jehovah’s Getuigen blijft weigeren om daders van seksueel misbruik aan te geven bij de wereldlijke autoriteiten, zodat de rechtspraak z’n loop kan hebben. Het stijfkoppige binnenskamers houden van dergelijke ernstige overtredingen, waarbij de kans op herhaling heel groot is, wordt steeds zwaarder aangepakt in de publieke opinie. Maar ook door de rechterlijke macht in steeds meer landen.

Verkrachting en misbruik in zaak Reyes

In Montana VS veroordeelde de jury-rechtbank eind september 2018 de Jehovah’s Getuigen tot het betalen van maar liefst $ 35 miljoen aan het 21-jarige slachtoffer van verkrachting en misbruik in de zaak Reyes. Vooral het niet melden aan de autoriteiten van het toegegeven en door de organisatie vastgelegde misbruik, werd hen zwaar aangerekend. En terecht.

De zaak Reyes is nog niet volledig afgewikkeld, maar de kans is groot dat dit wereldwijd gevolgen heeft voor de Jehovah’s Getuigen. Die kunnen alvast geld opzij zetten voor in de “vrijwillige bijdrage-bus” t.b.v. het wereldwijde werk en dus ook voor al die schadevergoedingen die al betaald zijn en ongetwijfeld nog gaan komen.

(01-10-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Artikel over de zaak Reyes in de Daily Mail Binnenkort volgt een video over “de zaak Reyes”, Montana

Openbaar Ministerie doet onderzoek naar misbruik Jehova’s

Artikel op de website van de NOS

Artikel op de website van RTL4

(16-08-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Openbaar Ministerie krijgt van bijkantoor Jehovah’s Getuigen Emmen geen dossier over dader kindermisbruik

RTL Nieuws heeft een bericht geplaatst over seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Dat het wachttorengenootschap zich niet in de eerste plaats om het slachtoffer bekommert en waarheidsvinding in de praktijk evenmin hoog in het vaandel staat, blijkt uit dit artikel onder de kop: “Jehovah’s Getuigen beschermde dader van kindermisbruik in rechtszaak“. De dader is inmiddels toch veroordeeld en gestraft voor de feiten, ondanks dat het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen in Emmen het aangelegde dossier over deze zaak niet wilde overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Ineens is de privacy belangrijk voor de organisatie…

Lees het artikel op de website van RTL Nieuws.

En het artikel van RTL Nieuws: ‘Sonya’s dochter werd misbruikt: ‘Wat heeft Jehovah’s Getuigen te verbergen?’

(03-08-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Wachttorengenootschap past misbruikbeleid aan… of toch niet?

Er is nieuws in het “seksueel misbruik dossier” van Jehovah’s Getuigen (JG). Dagblad Trouw besteedt met twee artikelen aandacht aan de door het wachttorengenootschap (WTG) gecommuniceerde aanpassing van het misbruikbeleid.

Jehovah’s passen hun misbruikbeleid aan, kritische leden noemen het een ‘wassen neus’

Hoe gaat het met de Jehovah’s, een jaar na de onthullingen over het misbruik?

Over de aanpassingen van het beleid is het nodige over te zeggen. In ieder geval dat het er allemaal “op papier” weer beter uitziet dan het in de praktijk zal zijn. De buitenwacht zal denken dat er werkelijk iets veranderd is, als het op het aanpakken van seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen gaat. Wie beter weet, is zeer sceptisch of het in de praktijk ook werkelijk een verandering ten goede zal zijn.

Een ex Jehovah Getuige, die bij de start van de Stichting Reclaimed Voices betrokken was, reageerde als volgt: “Wat ik het ergste vond het afgelopen jaar, was dat het nieuwe beleidsstuk naar de gemeenten is gestuurd, en naar de buitenwereld toe wordt gedaan alsof dat echt zoden aan de dijk zet. In werkelijkheid heeft bijna niemand van de JG leden dat document gezien. Er is (op uitdrukkelijke instructie) een éénmalige korte mededeling gedaan dat je een document bij de secretaris van de gemeente kon ophalen over de bescherming van kinderen (het woord seksueel misbruik werd NIET genoemd). In de praktijk pakt dat erop uit dat bijna niemand dat gedaan heeft. Het beleidsstuk is NIET uitgedeeld! Het beleidsstuk heeft NIET aan het mededelingenbord gehangen. Met andere woorden: er is NIETS bekend gemaakt. Nog afgezien van de vraag in hoeverre het document daadwerkelijk verandering in gang zet. De doorsnee JG heeft geen flauw idee hoe het precies in elkaar zit en hoort alleen maar de waarschuwing over “propaganda van Satan’s wereld” dat is codetaal voor: geloof niet wat je hoort en leest in de media!!!” (01-08-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Misbruikslachtoffer schrijft brief aan organisatie Jehovah’s Getuigen

Kort nadat een actieve Jehova Getuige een brief naar de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Nederland, gericht aan woordvoerder Michel van Hulten, stuurde (zie bericht hieronder) is het nu de beurt aan een voormalig slachtoffer van kindermisbruik. Op de website van Reclaimed Voices staat haar aangrijpende brief.

De briefschrijfster vertelt o.a. het volgende, dat voor veel (ex) Jehovah’s Getuigen zeer herkenbaar is:

Mijn vader was ouderling. Toen het misbruik aan de orde kwam is mijn ‘zaak’ op een schandalige, vrouwonterende wijze behandeld. Er werd een commitézaak van gemaakt. Ik moest mijn verhaal vertellen aan 6 (!!!!!!) mannen. 2 ouderlingen uit de gemeente van mijn vader, 2 ouderlingen uit mijn gemeente, op verzoek van mijn vader een vriend van hem en mijn man. En ik als enige vrouw. Ik ben dichtgeklapt en heb niet alles durven zeggen. En NIEMAND die mij vertelde dat ik aangifte mocht doen. Er werd eigenlijk aangegeven dat ik niet helemaal werd geloofd. Dit werd ook gevoed door het feit dat mijn vader een deel wel, maar ook een deel niet heeft bekend. Overigens wijzigde mijn vader steeds zijn bekentenis/ontkentenis!

Lees a.u.b. zelf de gehele brief. (16-07-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Brief van actieve Jehovah Getuige aan woordvoerder

De woordvoerder van de Jehovah’s Getuigen in Nederland is Michel van Hilten. In het Dagblad van het Noorden reageerde hij op een interview met Frank Huiting van de Stichting Reclaimed Voices. Dat is de stichting die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Van Hilten laat weten dat de Nederlandse tak van de organisatie niet met deze stichting wenst te communiceren. Zie het artikel.

“Met een kanon op een mug schieten”

Voor intern onderzoek is er volgens de organisatie evenmin aanleiding: “Nogmaals: er wordt veel geroepen, zonder kennis van feiten. Zo’n onderzoek is schieten met een kanon op een mug,” aldus Van Hilten.

Die laatste uitspraak heeft niet iedere Jehovah’s Getuige in dank aanvaard. Dat blijkt uit de brief van “De Sprekende Getuige”, die helaas anoniem moet blijven, wil hij niet zelf in uitsluitingsproblemen terecht komen. In de kritische brief (staat op de website van Reclaimed Voices) stelt de schrijver o.a.:

“Aan moed heeft het je zeker niet ontbroken, wel aan de nodige zorgvuldigheid. “Schieten met een kanon op een mug” noemde je de wens van onze complete volksvertegenwoordiging om een onderzoek in te stellen naar die honderden meldingen van seksueel misbruik binnen de organisatie. Buiten het feit dat je woorden getuigen van een respectloze houding naar de autoriteiten (wat stond er ook alweer allemaal in Romeinen 13?) zet je bovendien een grote groep kwetsbare personen weg als een onbeduidende mug. Mensen die dagelijks nog de gevolgen ervaren van het misbruikt zijn.”

Moedig van de Sprekende Getuige om een weerwoord te laten klinken tegen de woordvoerder van het almachtige wachttorengenootschap. Hij vertegenwoordigt daarmee zeker meer Jehovah’s Getuigen, die op z’n minst moeite hebben bij de wijze waarop de organisatie van Jehovah’s Getuigen het probleem seksueel misbruik aanpakt in Nederland en ook wereldwijd. Misschien is het een opmaat naar meer kritisch denken en handelen vanuit de Jehovah’s Getuigen zelf. Intern verzet is te hopen, maar helaas niet zomaar te verwachten… (12-07-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Tweede Kamer wil onderzoek naar organisatie Jehova Getuigen

Dagblad Trouw meldt dat alle partijen in de Tweede Kamer ingestemd hebben met de motie van Michel van Nispen (lid van de SP). De Kamer verzoekt  het kabinet zelf onderzoek te doen naar seksueel misbruik in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zie het artikel op deze website (04-07-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Jehovah’s Getuigen weigert slachtoffers misbruik inzage in dossier

RTL nieuws publiceerde op 21 februari 2018 een bericht inzake seksueel misbruik affaire bij Jehovah’s Getuigen. De organisatie weigert slachtoffers van misbruik inzage in het dossier dat er van hen binnen de organisatie is. De advocaat van de slachtoffers, Nico Meijering, wil de kromme redenering waarop deze weigering gebaseerd is eventueel gerechtelijk aanpakken. (22-02-2018; Jehova Getuigen nieuws)


Canadese documentaire over seksueel misbruik kinderen Jehovah’s Getuigen

Onlangs verscheen deze Canadase documentaire over seksueel misbruik van kinderen van Jehovah’s Getuigen (The Kingdom’s Dirty Secrets (Jehovah’s witnesses). Die kun je alleen maar hoofdschuddend bekijken terwijl je je afvraagt hoe het toch mogelijk is dat dit in zo’n organisatie, die zich zelf toch o zo “rein” acht, kan gebeuren en hoe er van officiële zijde door het wachttorrengenootschap (WTG) en de ouderlingen omgegaan wordt met slachtoffers en daders. Vooral het van hogerhand onder de pet willen houden van dit soort misbruik en de manier waarop mannen, die niet getraind zijn in dit soort gesprekken, de slachtoffers ondervragen, conform een speciaal daarvoor bestemd WTG-formulier, is stuitend. Het is een wereldwijd thema, helaas… (27-12-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Geheimhouding kindermisbruik belangrijk onderdeel van organisatie Jehova Getuigen

In het artikel “Secrets of the Wachtchtower” (website revealnews.org) staat onder andere de volgende tekst: “… de cultuur van geheimhouding gaat veel verder dan kindermisbruik – het is een belangrijk onderdeel van het leven“. Het artikel bevat een 53 minuten durende audioreportage van reporter Trey Bundy over hoe de Jehova’s Getuigen seksueel misbruik van kinderen in hun gemeenten verborgen houden. Hij zegt dat dit in feite officieel beleid is. Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat de organisatie op z’n minst laks is in het aanpakken van kindermisbruik. (12-12-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Dwangsom voor organisatie Jehovah’s Getuigen in proces kindermisbruik

De organisatie van Jehovah’s Getuigen komt steeds meer in de problemen vanwege hun fundamenteel verkeerde aanpak van seksueel misbruik van kinderen. In Australië is het wachttorengenootschap onderwerp van een groot onderzoek en in de Verenigde Staten – het land van de grote schadevergoedingen – neemt het aantal rechtszaken toe. In 2014 wees een rechter de 37-jarige José Lopez een bedrag van maar liefst 13,5 miljoen dollar toe als schadevergoeding voor jarenlang seksueel misbruik. De rechter oordeelde dat de top van de organisatie van Jehovah’s Getuigen op de hoogte was van seksueel misbruik onder gemeenteleden en dat men had geprobeerd het misbruik te verdoezelen. (26-06-2016; Jehova Getuigen nieuws)

Organisatie Jehovah’s Getuigen krijgt dwangsom van vierduidend dollar opgelegd

In San Diego beval een Superior Court rechter het Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania (WTG), tot betaling van vierduizend dollar per dag voor elke dag dat het niet de gevraagde documenten aanlevert inzake het proces van Osbaldo Padron. Hij beschuldigt een ouderling van Jehovah’s Getuigen van seksueel misbruik. Uit de documenten zou blijken dat het wachttorengenootschap op de hoogte was van seksueel misbruik gedurende tientallen jaren op jonge jongens door deze Jehova Getuige uit San Diego. De meter loopt inmiddels en op 22 juli wordt bekeken of dit dwangmiddel effect heeft gehad.


Geheimhouding kindermisbruik belangrijk onderdeel van organisatie Jehova Getuigen

In het artikel “Secrets of the Wachtchtower” (website revealnews.org) staat onder andere de volgende tekst: “… de cultuur van geheimhouding gaat veel verder dan kindermisbruik – het is een belangrijk onderdeel van het leven“. Het artikel bevat een 53 minuten durende audioreportage van reporter Trey Bundy over hoe de Jehova’s Getuigen seksueel misbruik van kinderen in hun gemeenten verborgen houden. Hij zegt dat dit in feite officieel beleid is. Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat de organisatie op z’n minst laks is in het aanpakken van kindermisbruik. (12-12-2016; Jehova Getuigen nieuws)


Nieuws Jehovah’s Getuigen en seksueel misbruik

Jehovah’s Getuigen misbruik

4 Reacties

  1. HW.Peters 30/06/2019
    • Jim 08/07/2019
  2. Sasha 20/11/2018
  3. Marion 13/10/2018

Geef een reactie

Translate »