Serena Williams Jehovah Getuige

Serena Williams Jehovah Getuige. De “gewone” Jehovah Getuige (JG) kan zich niet voorstellen dat tennisster Serena Williams een gedoopt lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen is. Wat zij doet en zegt staat namelijk haaks op wat het wachttorengenootschap (WTG), de leiding van de Jehovah’s Getuigen oplegt en verlangt van de leden. (bericht uit 2018)

De Jehovah Getuige die in de normale routine van de organisatie leeft, weet dat het leven dat Serena Williams leidt nooit goedgekeurd zal worden door het wachttorengenootschap en de plaatselijke leiding, de ouderlingen. Normaal gesproken wordt een JG die een dergelijke richting (bijv. die van topsporter) opgaat, streng toegesproken en verteld dat het anders moet, conform de regels van het WTG. Blijft zo iemand volharden in hetzelfde gedrag, dan volgt uitsluiting, zonder pardon.

Voor Serena Williams, en andere bekende Nederlandse en buitenlandse Jehovah’s Getuigen, geldt dit allemaal niet.

Video over Serena Williams en Jehovah’s Getuigen

Bekijk deze video van Sports Illustrated en ook de onderstaande video van Lloyd Evans over Serena Williams en haar wel of niet Jehovah’s Getuige zijn, inclusief de contradicties die veelvuldig aanwezig zijn.


Open brief aan Jehova Getuige en tennisster Serena Williams

Lydia Segebrecht schreef een open brief aan toptennisser en Jehova Getuige Serena Williams, die bij gelegenheid de organisatie van Jehovah’s Getuigen promoot. De brief aan Serena Williams gaat over de behandeling van vrouwen door Jehovah’s Getuigen. Daarin stelt zij de briefschrijfster, opgegroeid als Jehovah’s Getuige, de contradictie tussen wat Serena Williams allemaal doet en zegt zonder daar kennelijk problemen mee te krijgen binnen de organisatie en hoe de “normale” Jehovah Getuige (JG) behandeld wordt.

Verschil in geschreven en ongeschreven regels wachttorengenootschap

Dat daar wel degelijk veel verschil in zit, zal een ieder die bekend is met de geschreven en ongeschreven regels van het wachttorengenootschap (WTG) onderschrijven. De gewone JG wordt op z’n minst ernstig tegengewerkt als hij of zij een zelfde droom als deze toptennisster nastreeft. Dat is niet de bedoeling binnen de JG en deze briefschrijfster spreekt Serena Williams daar op aan. Hoe kun je aan de ene kant voor de vrije ontwikkeling van meisjes en vrouwen pleiten als je aan de andere kant het WTG promoot? Het een spreekt het andere tegen. (18-12-2016)

Serena Williams gedoopt en daarmee definitief lid

Inmiddels is het helemaal duidelijk geworden waarom Serena Williams een leven kon leiden dat voor zo ongeveer alle Jehovah’s Getuigen niet mogelijk is: Ze was nog niet officieel gedoopt!… Dan is het makkelijker voor de leiders om “een oogje toe te knijpen”, hoewel ook dat zeker niet voor elke niet-gedoopte-JG geldt.

Nu haar tenniscarrière er op zit, kon (of moest) die grote stap dan toch gezet gaan worden. De vraag is dan waarom zij, die opgevoed is door Jehovah’s Getuigen-ouders, nu pas gedoopt is, terwijl er zo’n grote druk op de niet-wereldwijd-bekende kinderen en jongeren van Jehovah’s Getuigen is om zich toch maar vooral zo snel mogelijk te laten dopen. (Zie onderwerp kinder- en jongerendoop)

Het is eveneens vreemd als je weet dat het wachttorengenootschap heeft bepaald dat alleen gedoopte Jehovah’s Getuigen Armageddon zullen overleven.

Vrijpostige expressie

Op 8 januari 2023 is Serena Williams gedoopt en daarmee definitief lid geworden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Of Serena Williams nu ineens gaat doen wat het wachttorengenootschap de gewone JG oplegt, moet nog duidelijk worden. Haar vrijpostige expressie van zichzelf in het openbaar is niet iets wat normaal gesproken geaccepteerd wordt door het management van deze sekte. Dat wordt niet getolereerd, zo weten velen uit ervaring.

We gaan zien of Serena Williams zich conform de geschreven en ongeschreven regels van het wachttorengenootschap gaat gedragen. Of dat ze wellicht zelf ook uitsluiting en shunning gaat meemaken. (11-01-2023)


Serena Williams Jehovah Getuige

Een reactie

Geef een reactie

Translate »