Categorie: Leerstellingen JG

Het Wezen Gods

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft verklaard. (Johannes 1:18) Het wezen Gods In gesprekken met Jehovah’s Getuigen die bereid zijn de leerstellingen van het Wachttorengenootschap te onderzoeken, komt het gesprek vroeg of laat (meestal vroeg) op het thema “Jehovah – Jezus”, oftewel de Godheid, oftewel “het Wezen Gods”. In hun strijd tegen de klassieke drie-eenheid (die ik evenmin propagandeer) hebben de Getuigen geleerd dat het Wezen van Jezus Christus niet God is. Hij wordt op basis daarvan consequent niet op de positie (Naam boven alle naam) geplaatst die

Middelaar Jehova Getuigen

Middelaar Jehova Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) leert dat Jezus Christus niet direct de middelaar is van alle mensen. Middelaar Jehova Getuigen Dat was schrikken toen we hoorden dat het WTG leert dat Jezus Christus niet direct de middelaar is van alle mensen. Dat kon toch niet waar zijn want de Bijbel leert toch dat dit wel zo is, was onze eerste reactie. Het was wel waar en het zette ons – achteraf gezien heel gelukkig – hevig aan het denken. De leerstelling die heel expliciet in een boekje uit 1986 stond (niet meer verkrijgbaar) en later in de “Vragen van lezers”

Niemand opgevaren naar de hemel

Niemand opgevaren naar de hemel in Johannes 3 : 13: “Niemand is naar de hemel opgevaren dan hij die daaruit is nedergedaald“. Elia, Mozes en Henoch zijn zij in de hemel? De JG beweren dat er niemand naar de hemel is gegaan voordat Jezus dat deed, na Zijn dood en opstanding. Het “bewijs” dat men daarover opvoert komt uit twee teksten (Statenvertaling), te weten: Johannes 3:13: En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, de Zoon des mensen, Die in den hemel is. Handelingen 2:34: Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar

Een volk voor Gods Naam

Een volk voor Gods Naam. Een vergelijk tussen Jesaja 43 en Handelingen 15. Het WTG noemt zich Getuigen van Jehovah en daarom zijn zij – zo menen zij – de vervulling van de volgende tekst uit Handelingen 15:14: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Welke Naam moeten wij in deze tijd aanroepen? Jehovah’s Getuigen stellen dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament met die Naam Jehovah wordt bedoeld. Maar is dat werkelijk zo? Welke Naam moeten wij in deze tijd aanroepen, zegt de

Zacharia 12 Nieuwe Wereldvertaling versus Statenvertaling

Linkerkolom Nieuwe Wereldvertaling (NWT), rechterkolom Statenvertaling. Zacharia 12 Nieuwe Wereldvertaling versus Statenvertaling. Klik hier voor het artikel dat bij dit onderwerp hoort Meer over de Nieuwe Wereldvertaling Zacharia 12 Nieuwe Wereldvertaling versus Statenvertaling Zacharia 12 Nieuwe Wereldvertaling versus Statenvertaling 1 Een formele uitspraak: „Het woord van Jehovah betreffende Israël”, is de uitspraak van Jehovah, die hemel uitspant en aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. 2 „Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal die alle volken rondom waggelen; en ook tegen Juda zal hij komen bij de belegering, tegen Jeruzalem. 3 En

Translate »