Brief H de Goeij-Wellner

Hierbij de brief van mijn moeder. Uiteraard is deze niet voorgelezen tijdens de bijeenkomst in Zaltbommel. Deze brief ging snel het doofpotje in. Brief H de Goeij-Wellner

Lees en huiver…

Brief H de Goeij-Wellner

Brief inzake terugtreding uit organisatie van Jehovah’s Getuigen

Aan de ouderlingen én de gemeente van Jehovah’s Getuigen te Zaltbommel

Zaltbommel, 7 november 1995

Broeders en zusters,

Langs deze weg wil ik iedereen op de hoogte stellen van het besluit dat ik heb genomen met betrekking tot de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De afgelopen maanden hebben wij schokkende ontdekkingen gedaan omtrent de eerlijkheid en de geloofsleer van de organisatie waar ook ik jarenlang voor leiding naar heb opgezien. Net als jullie dacht ik dat Jehovah, Christus, de bijbel en de organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Helaas heb ik nu ingezien dat dit absoluut niet het geval is.

Die konklusie werd de laatste weken alleen maar versterkt door de schandalige manier waarop mijn man behandeld is door de ouderlingen. Als politieagenten hebben ze rondgereden om Willem te kunnen pakken. Zelfs nu hij van de dokter met niemand meer over het bedrog van de organisatie mag praten, en dus ook niet voor een comité kan en mag verschijnen, laten ze hem niet met rust. Dit bezorgt mij heel veel spanningen. Spanningen die ik niet kan en wil hebben en daarom heb ik het besluit genomen dat ik niets meer met deze onchristelijke organisatie te maken wil hebben. Ik trek me dan ook bij deze vrijwillig en definitief terug uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Graag wil ik jullie nog laten weten dat mijn geloof in Jehovah, Jezus en de bijbel alleen maar sterker is geworden omdat ik de waarheid uit de bijbel heb mogen zien. Ik wil daarom bekend staan als een Christen, iemand die gelooft in Christus. Diegenen die zich niet laten storen door het onbijbelse en dus onchristelijke verbod om met mij om te gaan, blijven bij mij van harte welkom. Verder zal ik blijven bidden voor jullie dat de echte waarheid ook jullie zal vrijmaken.

Groeten,

Hennie de Goeij-Wellner

P.S.: zoals de bijbel in Mattheüs 18 : 15-17 en in 1 Timotheüs 5 : 20 duidelijk maakt, moet een kwestie als deze voor de gehele gemeente besproken worden, vandaar dat ik in ieder geval iedereen via deze brief op de hoogte stel van de redenen van mijn terugtrekking uit de organisatie. Wie meer wil weten is welkom.


Brief H de Goeij-Wellner

Brief H de Goeij-Wellner

Geef een reactie

Translate »