Tag: Heilige Geest

Zondigen tegen de Heilige Geest bij Jehova Getuigen

Zondigen tegen de Heilige Geest. Ook dat onderwerp is bij Jehova Getuigen helaas weer een groot voorbeeld van onbegrip over Gods Woord. Het wachttorengenootschap (WTG) weet niet wat dit betekent, wat gezien de rest van de leerstellingen niet verwonderlijk is. Men weet bijvoorbeeld niet Wie de “Zoon des mensen” is. Het ontgaat hen dat de Here Jezus de Zoon (= erfgenaam) van Adam (= de mens) is. 1 Korinthe 15 : 45 en 47 zegt: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. De eerste mens is uit de aarde,

Translate »